<<Udruga vinogradara i vocara koprivnickog kraja "Fran Galovic">>
KLIK TO LARGE IMAGE
O nama
Zadnje promjene
About Us
Last update
   
13.03.21
O nama . . . .
About Us . . . .
  

Udruga vinogradara i voćara koprivničkog kraja “Fran Galović“
Koprivnica, Hercegovačka 8
 Udruga je osnovana 12.05.2004. godine u cilju unapređivanja vinarstva i  voćarstva i podizanja kvalitete i prepoznatljivosti vina na području  Koprivnice.
 Kod osnivanja je brojila oko 90 članova. Danas broji preko 200 članova i  najjača je udruga vinara i voćara u okviru Koprivničko-Križevačke  županije.
 Prvi predsjednik bio je mr. sc. Milivoj Šifkorn a sadašnji je Velimir Briški.
 Udrugom upravlja Upravni odbor koji broji 13 članova, na čelu s  predsjednikom.    

    Aktivnosti:
  -Od aktivnosti udruge treba posebno istaknuti edukaciju tako da je preko  30 članova završilo stručno usavršavanje za zvanje Vinar voditelj  podruma, a desetak članova pohađalo je tečaj upoznavanja osnova  ocijenjivanja vina.

  -Kroz cijelo razdoblje preko udruge je u suradnji i potporu grada  Koprivnice nabavljeno oko 35 000 certificiranih loznih cijepova  preporučenih sorti za koprivničko-đurđevačko vinogorje.

  -Udruga svake godine organizira izložbu vina koprivničkog kraja gdje  vina ocijenjuju najbolji hrvatski enolozi, a 2007. god. organizirali smo 5.  međunarodnu izložbu vina Koprivničko-Križevačke županije.

  -Udruga je opet bila domaćin 8. Izložbe vina  Koprivničko- Križevačke županije koja se održala 29. i 30. svibnja 2010. god. u Koprivnici. Tom prilikom proglasilo se županovo i gradonačelnikovo vino.

  -Od ostalih aktivnosti, svake godine godine organiziramo stručne  ekskurzije i tematska stručna predavanja, a koncem svake godine imamo i  internu degustaciju vina naših članova.

  -Sve to rezultiralo je velikim poboljšanjem kvalitete vina, a naši članovi  dobitnici su i niza zlatnih diploma na prestižnijim izložbama u Hrvatskoj  (Vinovita, Zelina, Daruvar, Orahovica i dr.)

  -Tijesno surađujemo sa svih 10 udruga Koprivničko-Križevačke  županije, a pobratimljeni smo s udrugom vinogradara Jalžabet iz  Varaždinske županije.

-

 

"Fran Galovic"
Winegrape and fruit growers association of Koprivnica
Koprivnica, Hercegovačka 8
The Association was founded on May 12, 2004 in Koprivnica.
 Activities of the association is to improve the Viticulture and fruit growing and improve the quality of wines in the region of Koprivnica. Initially, the association counted 90 members. Today it is the strongest association of winemakers and fruit growers and has over 200 members.  The Association also assists wine and fruit growers in a variety of activities including educational and professional programs that benefit growers' vineyard development.
The first president was mr. sc. Milivoj Šifkorn, and the current is Velimir Briški. Administrative committee of the association has 13 members, led by President.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       

   
Privacy Policy Terms and Conditions Copyright (c) Udruga vinogradara i vocara koprivnickog kraja 2010.